واژه

ادبیات.شعر.مطالب گوناگون.سرگرمی.شعرهای فرزانه طاهری.مطالب دینی.مطالب علمی.دانلود کتاب.دانلودشعر.
مطالب پربازدید وبلاگواژه

 

 

اندراحوالات مهاجرت اززبان شیخ(طنز)

 

 


تصاویر مقبره هاووسایل بجامانده از

پیامبران پیشین قبرآدم وحوا.عمامه یوسف...


رقص عربی طوطی  

                        

  


 

شعرمادرازشاعران بزرگ      

 

 

 


                                 

 حرفهای دلتنگی   

 

 

 


                                                 

 کتاب الماس های آگاهی          

                                                                       

 


        

   اشعارطنزوفکاهی  

 

  


 آموزش الفباباشعر(مخصوص کودکان)

                                                                      

 


اسرارماوراءالطبیعه 

                                                                         

 


اشعارفرزانه 

                                                                       

 


انشاء یک دانش آموزفهمیده

اندوه که ازحدبگذرد...

اندوه که ازحدبگذرد جایش رامیدهدبه یک بی اعتناعی مزمن


دیـگه مـهـم نـیـســت بـودن یا نـبـودن!


دوست داشتن یا نـداشتن!


دیگه حسی تو رو به احساس کردن نمی کشاند!


در آن لحظه فـقـط در سکوت غـرق میشـی


و فقط نـگـاه میکـنی, نـگــــــــــاه…..!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+نوشته شده در برچسب:چکیده قلم,متن زیبا,ساعتتوسط فرزانه |
باتوپروانه میشوم...


 

ادامه مطلب
+نوشته شده در برچسب:چکیده قلم,متن زیبا,,ساعتتوسط فرزانه |